Baseline, e-læring


Formål

Baseline for e-læring er en fælles standard for opbygningen af et kursus, der skal støtte alle undervisere i jeres arbejde med at skabe kurser. Baseline skal samtidig være med til at sikre en ensartethed og en fælles kvalitet for alle deltagere på tværs af alle kurser.

Det er naturligvis ikke i alle tilfælde muligt at skabe fuldstændig ensartethed, da e-læring kan bygges og leveres på et utal af måder.

Baseline er et dynamisk dokument, der løbende vil ændre sig i takt med, at Uddannelsescenteret opnår ny viden og gør os nogle erfaringer.

Design af kursus

Når du designer dit kursus, skal du nøje overveje opsætningen af kurset og aktiviteterne. Skabelonen og den koncernfælles farvepalette sikrer genkendelighed på tværs af Moodle.

Som underviser skal du sørge for at følge disse punkter:

 • Dit kursus skal tage udgangspunkt i skabelonen.
 • Indsæt en kort kursusbeskrivelse samt kursusbillede i kursets indstillinger.
 • Undgå for meget indhold direkte i emnet. Indsæt i stedet større mængder tekst på ”Side” og/eller ”Etiket”, så den studerende skal scrolle mindst muligt og får et bedre overblik over kursusindholdet.
 • Alle eksterne links og filer bør åbnes i et nyt vindue.
 • For at sikre bedre overblik, sørg da for ikke at overfylde de enkelte emner.

For at tilgodese studerende med dysleksi (ordblindhed), kan du optimere dit kursus ved at være opmærksom på disse punkter:

 • Billeder. Brug billeder som understøtter dit indhold/tekst. Hvor du tidligere måske har klikket på ”dette billede er blot dekorativt” – skal du beskrive hvad der foregår på billedet, eller hvorfor billedet er relevant at vise i forhold til læringsindholdet, når du indsætter dit billede i Moodle.
 • Link. Frem for at skrive ”klik her”, bør du beskrive hvor du sender den studerende hen. For eksempel: Læs mere om Forsvarsakademiet.
 • Tabel. Brug farver som tydeligt adskiller de forskellige kolonner og rækker. Tabeller bruges til data, da tekst bliver svært at læse i en tabel. Vær tydelig i din beskrivelse af hvad tabellen viser og brug sigende overskrifter.  
 • Grid. Du bør vælge grid hvis du vil indsætte tekst og/eller billeder i en tabel, da grid er responsivt, dvs. tilpasser sig til f.eks. visning på en mobiltelefon.
 • Overskrifter. Vælg samme overskrift type (stor, mellem og lille) på alle dine overskrifter, så der kommer et ensartet udseende igennem dit kursus.
 • Bullets. Brug tydelige bullets og pas på med at kopiere fra Word, da det kan ændre de anvendte bullets. Brug Moodles indbyggede bullets.

Struktur

For hele kurset gælder følgende struktur:

Inddel dit kursus med ét emne pr. lektion eller tema afhængig af hvordan kurset er bygget op og hvilket kursusformat du har anvendt.
P.t. kan du vælge mellem e-læring skabelon Fleksibel og e-læring skabelon GRID.

Overordnet skal du strukturere indholdet således:

 • Velkomst og præsentation
 • Introduktion
 • Opdeling i hensigtsmæssige emnesektioner opsat med de aktivitetstyper du har behov for. Afslut gerne et emne med en øvefase (Quiz).
 • Sidste emnesektion bør indeholde en sluttest samt kursusbevis.

For emnerne gælder følgende struktur:

 • Emnenavn: Er kurset inddelt i temaer, så giv hvert emne en passende (ikke for lang) titel i forhold til det pågældende tema.
 • Under hvert emne indsættes en etiket med en kort beskrivelse af formålet og evt. et billede/film.
 • Anvend overskrifter (materialet ”Etiket”) til at skabe synlig struktur og overblik for de studerende.
 • Varier de valgte online læringsmaterialer (Etiket, Fil, Mappe, URL, Webside osv.)
 • Varier de valgte online læringsaktiviteter (Afstemning, Forum, Opgave, Quiz, Workshop osv.)
 • Ved rene online kurser: Angiv estimeret tidsforbrug ud for hver enkelt aktivitet og materiale, evt. i forlængelse af titlen, eller det overordnede tidsforbrug som indledning til hver af kursets emner.

Blokke

 • Anvend blokken "Indholdsoversigt" som øverste blok.
 • Indsæt kursets studiebelastning til forventet tidsforbrug (evt. ECTS-point).
 • Anvend blokken "Kontakt underviser".
 • Anvend blokken “Links” (HTML) til at indsætte links, der er relevante for dit kursus.
 • Anvend blokken statusbaren ved at sætte aktivitetsgennemførelse på centrale aktiviteter.
 • I kurset er indsat blokken "Kursus tidsforbrug" nederst. Denne vises udelukkende på forsiden for lærere. Via denne kan du over tid se elevernes gennemsnitlige tidsforbrug, så du har et retvisende forventet tidsforbrug, som du kan indsætte i HTML-blokken Belastning/tidsforbrug.

Skabelonen skal tilpasses

Slet først de dele af skabelonen du ikke skal anvende, herunder også emnesektionen "Vejledninger og aktiviteter".

Tjekliste – Baseline

Nedenstående liste skal anvendes ved udvikling og revision af kursus.

Tema

Hvad

OK

Administration, generelt

Er der koordineret med Koncernfælles Kursusadministration, således kurset er opsat i platformen "Min uddannelse"?
Er der opsat selvtilmelding eller skal deltagere tilmeldes centralt?

 

Kursets grundindstillinger

Kontroller at du har fået opsat alle kursets grundindstillinger, herunder at kurset er flyttet til den rigtige kategori, kursets synlighed samt evt. start og slutdato. Husk også at indsætte en kort kursusbeskrivelse samt kursusbillede.

 

Kursus indhold

Opdater kursets indhold, så det stemmer overens med manuskriptet/drejebogen, herunder også kursets Læringsplan eller Modulplan og Undervisningsplan og læringsudbytte.

 

Emner: 

Sørg for at alle emnetitler er korrekte og at alle aktiviteter og materialer er relevante for kurset. Har du anvendt den gridbaserede skabelon, skal du også huske at indsætte billeder på alle emner (kursets forside).

 

Emne: Generelt om kurset

Sørg for at opdatere emnet, så alle aktiviteter og materialer er relevante for kurset. 
Kontroller at billede eller videointroduktionen og teksten stadig er relevant.

 

Andre emner

Sørg for at alle emnetitler er korrekte og at alle aktiviteter og materialer er relevante for kurset. Har du anvendt den gridbaserede skabelon, skal du også huske at indsætte billeder på alle emner (kursets forside).

 

Formål

Kontroller at formålet med temaet stadig er retvisende.

 

Blokke

Kontroller at de indsatte blokke viser det rigtige indhold og vises på de sider der er relevante for kurset.

 

Aktiviteter

Opdater datoer for aktiviteter såsom afleveringsopgaver og forumindlæg.
Kontroller aktivitetsgennemførelse på kursets aktiviteter, så statusbaren kan anvendes af de studerende.
Ajourfør betinget adgang på kursets aktiviteter.

OBS!
Er der deltest og sluttest samt øvrige betingede krav til aktiviteter i dit kursus, SKAL  du markere under kursusgennemførelse, at dit kursus er gennemført, når disse er bestået!

Se vejledning

 

Links

Kontroller om links til eksternt materiale fungerer.

Kontroller at blokken HTML (Links) stadig indeholder relevante og aktive links.

 

Tidsforbrug

Kontroller at studiebelastningen fremgår tydeligt for den studerende (belastning/tidsforbrug).
Anvend "Kursus tidsforbrug" til evt. at måle retvisende gennemsnitlige tidsforbrug.