Baseline Forsvarsakademiet


Formål

Baseline for Forsvarsakademiet er en fælles standard for opbygningen af et kursus, der skal støtte alle undervisere i arbejdet med at udvikle og revidere kurser. Baseline skal samtidig være med til at sikre en ensartethed og en fælles kvalitet for alle deltagere på tværs af alle kurser.

Baseline er et dynamisk dokument, der løbende vil ændre sig i takt med, at Uddannelsescenteret opnår ny viden og gør os nogle erfaringer.

Design af kursus

Når du udvikler dit kursus, skal du nøje overveje opsætningen af kurset og aktiviteterne. Skabelonen og den koncernfælles farvepalette sikrer genkendelighed på tværs af Moodle.

Som underviser skal du sørge for at følge disse punkter:

 • Dit kursus skal tage udgangspunkt i skabelonen.
 • Indsæt en kort kursusbeskrivelse samt kursusbillede i kursets indstillinger.
 • Undgå for meget indhold direkte i emnet. Indsæt i stedet større mængder tekst på ”Side” og/eller ”Etiket”, så den studerende skal scrolle mindst muligt og får et bedre overblik over kursusindholdet.
 • Alle eksterne links og filer bør åbnes i et nyt vindue.
 • For at sikre bedre overblik, sørg da for ikke at overfylde de enkelte emner.

For at tilgodese studerende med dysleksi (ordblindhed), kan du optimere dit kursus ved at være opmærksom på disse punkter:

 • Billeder. Brug billeder som understøtter dit indhold/tekst. Hvor du tidligere måske har klikket på ”dette billede er blot dekorativt” – skal du beskrive hvad der foregår på billedet, eller hvorfor billedet er relevant at vise i forhold til læringsindholdet, når du indsætter dit billede i Moodle.
 • Link. Frem for at skrive ”klik her”, bør du beskrive hvor du sender den studerende hen. For eksempel: Læs mere om Forsvarsakademiet.
 • Tabel. Brug farver som tydeligt adskiller de forskellige kolonner og rækker. Tabeller bruges til data, da tekst bliver svært at læse i en tabel. Vær tydelig i din beskrivelse af hvad tabellen viser og brug sigende overskrifter.  
 • Grid. Du bør vælge grid hvis du vil indsætte tekst og/eller billeder i en tabel, da grid er responsivt, dvs. tilpasser sig til f.eks. visning på en mobiltelefon.
 • Overskrifter. Vælg samme overskrift type (stor, mellem og lille) på alle dine overskrifter, så der kommer et ensartet udseende igennem dit kursus.
 • Bullets. Brug tydelige bullets og pas på med at kopiere fra Word, da det kan ændre de anvendte bullets. Brug Moodles indbyggede bullets.

Struktur

For hele kurset gælder følgende struktur:

 • Inddel dit kursus med ét emne per uge eller tema afhængig af hvordan kurset er bygget op.
 • Slet de enhedslogoer i blokken i højre kolonne, som ikke er relevante for kurset.
 • Forslag: Tilføj blokken Kontakt undervisere og flyt den op under blokken med det valgte enhedslogo.
 • Kalenderen bør anvendes til f.eks. webinarer og (afleverings)opgaver.
 • Anvend aktivt statusbaren ved at sætte aktivitetsgennemførelse på centrale aktiviteter.
 • Anvend blokken ”HTML” til at indsætte links, der er relevante for dit kursus.
 • Indsæt kursets studiebelastning vist i ECTS-point og omregnet til forventet tidsforbrug. Dette kan gøres på forskellige måder: 1) i en blok, 2) i starten af hvert emne/tema, 3) i den enkelte aktivitet/materiale, 4) som en samlet oversigt i ”Generelt om kurset”.

For emnerne gælder følgende struktur:

 • Emnenavn: Er kurset inddelt i temaer, så giv hvert emne en passende (ikke for lang) titel i forhold til det pågældende tema. Er kurset ugeopdelt, så angiv ugenummeret og en titel for hvert emne.
 • Under hvert emne indsættes en etiket med en kort beskrivelse af formålet og evt. et billede/film.
 • Anvend overskrifter (materialet ”Etiket”) til at skabe synlig struktur og overblik for de studerende.
 • Varier de valgte online læringsmaterialer (Etiket, Fil, Mappe, URL, Webside osv.)
 • Varier de valgte online læringsaktiviteter (Afstemning, Forum, Opgave, Quiz, Workshop osv.)
 • Ved rene online kurser: Angiv estimeret tidsforbrug ud for hver enkelt aktivitet og materiale, evt. i forlængelse af titlen, eller det overordnede tidsforbrug som indledning til hver af kursets emner.

Opsætning af emnet ”Kontakt og dialog”

 • I dette emne er indsat to fora. Et hvor du kan sende beskeder og et hvor de studerende kan gå i dialog med hinanden og underviserne. 
 • Opdater emnet ved at tilføje aktiviteter og materialer, der er relevante for hele kurset. Vær opmærksom på, at der ikke placeres for meget indhold i dette emne, da det altid vil være foldet ud. Aktiviteterne kan alternativt placeres under ”Generelt om kurset”.

Opsætning af emnet “Generelt om kurset”

 • Indsæt en introduktionsvideo, hvor du præsenterer dig selv, kurset m.m.
 • Indsæt kursets læringsudbytte. Hvis dette er for langt kan der indsættes et uddrag af læringsudbyttet med et link til den fulde beskrivelse.
 • Indsæt link til kursets Læringsplan eller Modulplan og Undervisningsplan.
 • Opdater link til reglementer for kurset.
 • Opdater emnet ved at slette aktiviteter og materialer, der ikke er relevante for det pågældende kursus.
 • For FAK-uddannelser: Udarbejd Leganto læseliste. Angiv omfang ud for hvert materiale (eksempelvis antal normalsider, varighed på video etc.). Find vejledning under ”Værktøjskasse til undervisere”.

Opsætning af emnet ”Eksamen”

 • Opdater emnet med relevant eksamensinformation.

Værktøjskasse til undervisere

Nederst på kurset ligger emnet “Værktøjskasse til undervisere”. Her finder du baseline, vejledninger og prædefinerede aktiviteter, som det er vores erfaring ofte anvendes. Aktiviteterne kan indsættes på dit kursus ved at anvende delekurven. Emnet ”Værktøjskasse til undervisere” skal forblive skjult for de studerende.

Tjekliste – Baseline

Nedenstående liste skal anvendes ved udvikling og revision af kursus

Tema

Hvad

OK

Kursus indhold

Opdater kursets indhold, så det stemmer overens med kursets Læringsplan eller Modulplan og Undervisningsplan og læringsudbytte.

 

Emne: Kontakt og dialog

Sørg for at opdatere emnet “Kontakt og dialog”, så alle aktiviteter og materialer er relevante for kurset.

 

Emne: Generelt om kurset

Sørg for at opdatere emnet, så alle aktiviteter og materialer er relevante for kurset.

Kontroller at videointroduktionen og teksten stadig er relevant.

 

Andre emner

Kontroller at alle emnetitler er korrekte.

 

Formål

Kontroller at formålet med temaet/ugen stadig er retvisende.

 

Online møder

Opdater kursets online mødedatoer.

 

Aktiviteter

Opdater datoer for aktiviteter såsom afleveringsopgaver og forumindlæg.

Kontroller aktivitetsgennemførelse på kursets aktiviteter, så statusbaren kan anvendes af de studerende.

Ajourfør betinget adgang på kursets aktiviteter.

 

Links

Kontroller om links til eksternt materiale fungerer.

Kontroller at blokken HTML (Links) stadig indeholder relevante og aktive links.

 

ECTS

Kontroller at studiebelastningen fremgår tydeligt for den studerende.