Forsvarsakademiets Uddannelsescenter

Centeret er Forsvarets ekspertisecenter inden for pædagogik og didaktik og vi bor på Svanemøllens kaserne.

Forsvarsakademiets uddannelsescenters mission er at være ekspertisecenter, der støtter, inspirerer og kompetenceudvikler alle i koncernen - der beskæftiger sig med uddannelse - til at skabe læringsforløb af høj kvalitet.

Centeret tilbyder undervisning, rådgivning og konsulentstøtte inden for pædagogik og didaktik. Derudover forestår centeret udviklingen og driften af Forsvarets Elektroniske Skole (FELS), som er Forsvarets centrale platform for fjernundervisning.
Udviklingen og forankringen af elektroniske læringsforløb gennemføres i samarbejde med Forsvarets øvrige myndigheder og skoler.

Målgrupperne for centerets uddannelser er alle som beskæftiger sig med uddannelse f.eks lærere osv. Derudover understøtter centeret Forsvarets uddannelsesudvikling gennem videnformidling og konsulentstøtte.

Centeret har både militære og civile medarbejdere, som følger den nationale og internationale udvikling inden for centerets hovedområder.

Der deltages i en række arbejdsgrupper med samarbejdspartnere i NATO og i regi af det nordiske samarbejde.