Platforme


Forsvarets Elektroniske Skole gør i dag brug af flere forskellige platforme for at kunne dække de forskellige fremgangsmåder indenfor fjernundervisning. Adgangen til platformene sker typisk via genveje til loginsiderne, men kan også ske via direkte link til den enkelte platform.


Hvilke platforme anvendes i FELS?


MOODLE INTERNET

Moodle er Forsvarets digitale læringsplatform og samtidig hjemsted for Forsvarets elektroniske skole (FELS). Platformen er således indgangsvinklen til alle de platforme der benyttes til udvikling og distribution via FELS.

MOODLE er et Learning Content Management System (LCMS) til kursusudvikling -og oprettelse samt vedligeholdelse af kursusindhold.

Genvej til login


MOODLE FIIN

Det forventes af MOODLE FIIN versionen skal erstatte den nuværende ATutor platform på FIIN primo 2023. Indledningsvis udgives et udviklingsmiljø forventeligt OKT/NOV 2022, som undervisere vil få adgang til.

Information vedr. udgivelse og adgang til MOODLE udviklingsmiljø på FIIN, vil ske direkte til emnefaglige myndigheder og de instruktører der i dag har kurser på den nuværende ATutor platform forventeligt ultimo oktober 2022.


CAMPUS

CAMPUS er statens fælles læringsløsning og et fælles katalog af kompetenceudviklingsaktiviteter. Det er Personalestyrelsen, der står for at tilvejebringe en række e-læringskurser, som Forsvaret derfor også har adgang til. CAMPUS er et "Learning Management System" (LMS).
CAMPUS indgår p.t. som en del af Forsvarets elektroniske skole. Adgang til CAMPUS sker udelukkende via internettet.

Genvej til login

NATO ADL

NATO ADL er NATO´s platform til understøttelse af e-læringsaktiviteter. Platformen er et såkaldt Learning Content Management System (LCMS). Adgang sker udelukkende via internettet.

Brugeroprettelse Genvej til login Læs mere


ATutor FIIN

Det forventes af FIIN versionen erstattes af MOODLE FIIN primo 2023. ATutor FIIN forventes lukket endeligt medio 2023.
ATutor er en del af Forsvarets elektroniske skole (FELS), et webbaseret system til kursusstyring - på engelsk "Learning Content Management System". ATutor er designet med blik for tilgængelighed og tilpasningsmuligheder. Systemet gør det nemt for instruktører at udvikle og opsætte informationer i et struktureret læringsmiljø. Systemet tillader kursister at gennemgå materialerne på mange forskellige måder alt efter den enkeltes foretrukne læringsstile. Adgang til ATutor kan kun ske via FIIN.