Platforme


Forsvarets Elektroniske Skole gør i dag brug af flere forskellige platforme for at kunne dække de forskellige fremgangsmåder indenfor fjernundervisning. Adgangen til platformene sker typisk via genveje til loginsiderne, men kan også ske via direkte link til den enkelte platform.


Hvilke platforme anvendes i FELS?


FELS-LMS INTERNET (Moodle)

Moodle er Forsvarets digitale læringsplatform og samtidig hjemsted for Forsvarets elektroniske skole (FELS). Platformen er således indgangsvinklen til alle de platforme der benyttes til udvikling og distribution via FELS.

MOODLE er et Learning Content Management System (LCMS) til kursusudvikling -og oprettelse samt vedligeholdelse af kursusindhold.

Genvej til login


FELS-LMS FIIN (Moodle)

Moodle er Forsvarets digitale læringsplatform og samtidig hjemsted for Forsvarets elektroniske skole (FELS). Platformen er således indgangsvinklen til alle de platforme der benyttes til udvikling og distribution via FELS.

MOODLE er et Learning Content Management System (LCMS) til kursusudvikling -og oprettelse samt vedligeholdelse af kursusindhold. På FIIN forefindes kun kurser, som er klassificeret til TTJ, eller som udelukkende er anvendelige på FIIN.


CAMPUS

CAMPUS er statens fælles læringsløsning og et fælles katalog af kompetenceudviklingsaktiviteter. Det er Personalestyrelsen, der står for at tilvejebringe en række e-læringskurser, som Forsvaret derfor også har adgang til. CAMPUS er et "Learning Management System" (LMS).
CAMPUS indgår p.t. som en del af Forsvarets elektroniske skole. Adgang til CAMPUS sker udelukkende via internettet.

Genvej til login

NATO ADL

NATO ADL er NATO´s platform til understøttelse af e-læringsaktiviteter. Platformen er et såkaldt Learning Content Management System (LCMS). Adgang sker udelukkende via internettet.

Brugeroprettelse Genvej til login Læs mere