Digitalt Understøttede Læringsforløb

Aktivitetens navn

Digitalt understøttede læringsforløb.

Kort beskrivelse 

Formålet med kurset er at give dig en yderligere indsigt i, hvordan digitale værktøjer og redskaber kan understøtte dine studerendes læreprocesser og bidrage til et højere læringsudbytte. På kurset vil du stifte bekendtskab med forskning inden for e-læring og have mulighed for at fordybe dig i faglige diskussioner med dine medkursister. Kurset har en høj vægtning af hands-on arbejde, egenproducering og praksisrelatering.

Kurset vil bidrage til at udvikle dine kompetencer i at udtænke og tilrettelægge blended learning forløb. Du vil gå fra kurset med konkrete værktøjer, som kan implementeres i din egen undervisning.

Aktivitetens form

Kurset gennemføres i vekselvirkning mellem e-læringsperioder og online tilstedeværelsesundervisning. Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres i BigBlueButton eller ZOOM og af en halv dags varighed. E-læringsperioderne gennemføres dels som selvstudium dels i studiegrupper på nettet.

Tidspunkt for afholdelse 

  • Hold 1 - 2022: 18. januar, 27. januar og 8. februar. (Alle dage online i BBB fra kl. 08.30 til 12.30) 
  • Hold 2 - 2022: 6. september, 20. september og 29. september. (Alle dage online i BBB fra kl. 08.30 til 12.30)

Kursusleder

Martin Hans Jensen (FAK-UC-07).

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset via tilmeldingsproceduren i Min Uddannelse. Du skal være logget ind på Min Uddannelse først, for at blive linket direkte til kurset jf. den blå knap. Hvis du ikke er logget ind, skal du søge kurset frem ved hjælp af søgefunktionen i Min Uddannelse og herefter tilmelde dig. 

Tryk på den blå knap for at komme til tilmeldingen på Min Uddannelse (virker kun, hvis du i forvejen er logget ind på Min Uddannelse).

Min Uddannelse

Senest ændret: tirsdag den 11. januar 2022, 13:51