Inspiration til online-aktiviteter

Når du gennemfører online undervisning findes der en lang række aktiviteter, man med fordel kan benytte, for at sikre at ens deltagere opnår læringsmålene. Variation er en vigtigt motivationfaktor. Men når dette er sagt, er det også væsentlig at nævne, at det selvfølgelig ikke gælder om at præsentere deltagerne for så mange forskellige aktivietetstyper som muligt. Udvælg 3-5 forskellige, og hold dig til dem. 

Nedenfor er oplistet en række aktiviteter, som kan benyttes. Dette er ikke en udtømmende liste, men tjener blot som inspiration.Hvis du er bekendt med læringstyperne i ABC modellen, har FAK Uddannelsescenter udviklet en digital version af de seks læringstyper. Du kan i den digitale version vende kortene om, så du kan se hvilke aktiviteter der foreslås inden for de forskellige læringstyper.


Hvis du gerne vil have et overblik over hvilke Moodle-aktiviteter der er oplagte at benytte indenfor det seks forskellige læringstyper har FAK Uddannelsescenter udviklet "ABC-hjulet". 
ABC-hjulet

Senest ændret: søndag den 15. august 2021, 17:56