Afholdelse af online synkron undervisning

Online synkron undervisning

Kært barn har mange navne, og du kender det måske som webinarer, online møder, fjernundervisning, virtuel klasselokale, eller web konference. Underordnet hvad du kalder det, så handler det grundlæggende om at en underviser/mødeleder, gennemfører et online synkront møde for deltagere, placeret på forskellige lokationer. Synkron betyder, at det foregår på samme tid (Antonymet til synkron er asynkron, dvs en opgave deltagerne kan arbejde på når de har tid og mulighed).

Der findes rigtig mange forskellige web konferencesystemer på markedet. Måske kender du: Adobe Connect, Skype (for business) Cisco Meetings eller SABA meeting. De to systemer vi benytter mest i Forsvaret er BigBlueButton (BBB) og Zoom. Til klassificerede samtaler på FIIN benytter vi Jabber/VTC.

Her i dette indlæg vil vi komme med nogle generelle råd og anbefalinger som kan hjælpe dig til at gennemføre god online synkron undervisning. 

Du skal have styr på det tekniske

Du skal selvfølgelig have tjekket at lyd og webcam virker hos dig. Du skal sikre dig der er hul igennem på den internetforbindelse du sidder på. Hvis du har mulighed for at kable direkte op til dit router bør du overveje det. Men WIFI er dog i dag så godt at det formentlig også vil virke fint, hvis du ikke sidder for langt fra routeren som udsender WIFI signalet. Du skal være sikker på du benytter den bedste browser til dit konferencesystem. Læs producentens anbefalinger og prøv altid af inden mødet. Hvis konferencesystemet har en klient som kan installeres på computeren vil jeg helt klart anbefale dig at gøre det. Zoom har en dedikeret klient, hvorimod BBB kan afvikles i browseren. Og vigtigst af alt: Dine studerende skal selvfølgelig også have styr på det tekniske. Det er bestemt lettere sagt end gjort. Men som minimum kan du infomere dem om de råd vi også giver dig: Inden mødestart skal sikre dig at (1) din lyd fungerer, (2) dit internet er stabilt, (3) du bruger den bedste browser, (4) du bør installere klienten på din computer, hvis den findes og (5) log gerne ind et kvarter før tid, så du har mulighed for at tjekke at alt “spiller”.

Gør op med dig selv hvordan du vil benytte voice og webcam

Som udgangspunkt giver det rigtig god mening, at du som underviser benytter både voice og webcam. Det vil blive langt mere personligt for dine deltagere, hvis de kan se dig. Men du skal også gøre op med dig selv om du vil have at dine deltagere skal være med på webcam. Der er fordele og ulemper ved webcam. Den største ulempe er at webcam netop er en af de ting som kan volde tekniske problemer, både mht fejl på udstyr, men også mht båndbredden på internettet. Hvis du har op mod 30 deltagere som kører webcam, kan nogle konferencesystemer have svært med at følge med. Der er dog også andre systemet som fint håndterer dette. Fx er ZOOM bedre til at håndtere flere samtidige brugere end BBB. Voice ville jeg nok altid forvente at mine deltagere har aktiveret. Og her er det meget vigtigt at man sikrer sig at de har en rimelig god mikrofon. En dårlig mikrofon kan ødelægge oplevelsen for alle, særligt hvis deltageren ikke er flink til at mute sin lyd, når han/hun ikke taler. Et godt råd til dine deltagere kan være at de skal anskaffe sig et headset. De fleste headset i dag, har fine mikrofoner.

Dine deltagere skal aktiveres!

Nu bliver det spændende, for dette kan nok godt være lidt nyt for dig. Vi har i hvert fald oplevet rigtig meget online synkron undervisning, hvor deltagerne mest af alt bare skulle sidde og lytte på underviseren/mødelederen. DETTE ER DØD VED KØLLE! Der er ikke noget værre, og det ender ofte med at deltagerne forvilder sig ind på alle mulige andre websider, som intet har men emnet at gøre.

Vi har dog også oplevet fantastisk synkrone seancer, og kendetegnet ved dem, er at der har været en ufattelig høj grad af deltageraktivering. De mange konferencesystemer tilbyder en række muligheder for deltageraktivering, og dem SKAL du benytte dig af. Alle systemer har en chat, hvor du kan bede dine deltagere om fx at brainstorme, skrive “tweets”, spørgsmål, eller andre kort indslag. Systemerne giver dig også alle en mulighed for at stille multiple choice spørgsmål. Og det behøver bestemt ikke bare være et “videns-kontrol-spørgsmål”, men kan fint være et undersøgende spørgsmål som fx kan hjælpe dig til at finde frem til hvilke temaer deltagerne er mest interesserede i – så deres svar dermed er med til at bringe undervisningen videre. Systemerne har også online whitewalls, hvor deltagerne kan tegne, markerer og skrive kollaborativt. Og så har de fleste systemer også en række ikoner/emojis, som du kan opfordrer deltagerne til at benytte aktivt undervejs, eller når du spørger dem om noget.

Vi har en tommelfingerregel om at deltagerene som minimum skal aktiveres hvert femte minut. Og det er altså ikke bare et spørgsmål ud i plenum, hvor enkelte af deltagerne så tager “den virtuelle hånd” op, og svarer. Det er selvfølgelig fint nok, men på denne måde vil der jo sidde deltagere som ikke bliver aktiveret i lang tid (fordi de ikke lige nåede at få “den virtuelle hånd” op). Derfor skal du indtænke aktiviteter, som får alle på banen. Og det kunne netop være et multiple choice spørgsmål/undersøgelse, samarbejde på whitewall, chat 2 og 2, eller sende deltagerne ud i mindre breakout rum. Men det kan også være så enkelt, som at bede deltagerne om at et skrive noget i chatten. Og som du nok kan høre behøver det jo ikke at være en særlig tung aktivitet du igangsætter. Det vigtigste er bare at du aktiverer alle.

Du laver formentlig en eller anden form for læringsplan over det synkrone arrangement du skal gennemføre, og her kan du jo gøre mange forskellige ting for at få overblik over hvor meget du aktiverer deltagerne. Vi benytter et farvekodesystem: Gul aktivitet, Blå aktivitet og Grøn aktivitet
Gul aktivitet: Du gennemfører envejsformidling (dvs ud fra vores tommelfingerregel max må tage 5 minutter).
Blå aktivitet: Her aktiverer du dine deltagere på den ene eller anden måde
Grøn aktivitet: Her har deltagerne pause

Optag hele seancen

Alle de almindelige konferencesystemer har mulighed for optagelse. Hermed vil dine deltagere kunne gense det hele eller udvalgte temaer. De deltagere der af den ene eller anden grund ikke har kunne deltage i undervisningen, kan hermed også se hvad der er foregået, så de ikke kommer bagud til næste undervisningsdag. Det er muligt at pause optagelsen undervejs, og derfor er det en god ide at pause optagelsen, når der holdes pause på kurset.

Benyt break out rooms

Både ZOOM og BBB tilbyder mulighed for Break out rooms. Dette kan være et rigtig nyttigt værktøj, når du gennemfører online synkron undervisning. Break out rooms betyder at plenumgruppen du undervisere, bliver opdelt i mindre grupper, hvor de så i de mindre grupper kan diskutere eller arbejde med et givent emne. Man kan så fx aftale med deltageren at man efter 15 minutter mødes i plenum igen, og præsenterer gruppens tanker/arbejde. I både ZOOM og BBB har du mulighed for enten at lave grupperne selv, eller lade systemet lave en tilfældig inddeling. 

Lav dogmer for (eller i samarbejde med) dine deltagere

Hvis du skal afholde mange synkrone forløb med den samme gruppe, så kan det være en rigtig god ide at aftale en række dogmer. De kan fx være:
– Vi forsøger altid at logge ind i god tid
– Vi benytter altid headset
– Vi forsøger så vidt som muligt ikke at placere web-kameraet i modlys
– Vi forsøger ikke at tale i munden på hinanden
– Vi benytte “digital håndsoprækning” (eller håndsoprækning i webcam)

Forberedelse, forberedelse, forberedelse

Som så meget andet, så er forberedelse afgørende for succes med online synkron undervisning. Afprøv meget gerne at alt teknisk fungerer. Du kan fx spørge en kollega om han/hun vil teste systemet af sammen med dig. Det er en rigtig god måde at finde ud af muligheder og begrænsninger, og vi anbefaler at I sidder på hver jeres lokation, så I får en realistiske oplevelse. Det kunne også være at denne kollega kunne fungere som “medlærer” når du gennemfører dit rigtige forløb. Han/hun kan hjælpe med det tekniske (fx ringe til en deltager som ikke kan få det til at virke mens du fortsætter undervisningen), og han/hun vil også kunne monitorere chatten, og dermed sikre at ingen vigtige bemærkninger/spørgsmål overses.

Hav altid en plan B klar

Slutteligt er det en rigtig god ide at have en plan B klar, hvis tingene går galt. Sådan er det jo også i almindelig tilstedeværelsesundervising, men der er vi jo nok lidt mere rutinerede, så måske der skal tænkes lidt mere over plan B, når vi kaster os ud i online synkron undervisning. Her er en række punkter du kan overveje:

  • Har du et ekstra headset, hvis dit foretrukne fejler?
  • Hvad gør du når lyd og eventuelt billeder falder ud for en af dine deltagere? Kan deltageren gennemføre ved en anden deltagers PC (hvis han/hun er i nærheden)? eller kan det være en mulighed at deltageren blot deltager via chatten? I sidste ende må deltageren acceptere at han/hun må se den efterfølgende videooptagelse.
  • Hvor lang tid må der gå med store tekniske problemer inden du afbryder undervisningen? En kort pause, hvor du får det til at spille, kan også være en mulighed
  • Hvis dit konferencesystem pludselig bryder helt sammen, kan seancen så gennemføres på en anden platform (ZOOM,  telefon, SABA meeting, etc). Har du deres e-mail adresser i sådan en situation, og vil du eventuelt kunne igansætte en asynkron opgave i fx Moodle?

Held og lykke med det. Det er ikke altid med ens gode vilje, at man skal gennemføre sin undervisning som online, men kan være udefrakommende rammefaktorer som gør at man er tvunget til det (Fx Coronakrisen, som vi oplevede i store dele af 2020 og 2021). Men forsøg altid at se positivt på det. Online synkron undervisning kan faktisk være en rigtig god undervisningmetiode, og kan give nogle helt nye muligheder, hvis der bliver brugt lidt energi på planlægningen og forberedelserne.

Her finder du en tjekliste du kan lade dig inspirere af. KLIK HER

Senest ændret: onsdag den 19. januar 2022, 11:53