Hvem er vi

Forsvarskademiets Uddannelsescenter (UC) holder til på Svanemøllens kaserne i bygning 32.

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter har til formål at støtte Forsvarets myndigheder og styrelser under Forsvarsministeriet med pædagogisk rådgivning og støtte, pædagogisk kompetenceudvikling, hvor hovedprincippet er ”Train the Trainer” samt udvikling og drift af koncernens læringsplatforme herunder Moodle.

Støtte og rådgivningen kan eksempelvis være:

  • kompetenceudvikling af undervisere og uddannelsesplanlæggere ved myndigheden eller styrelsen 
  • udvikling af uddannelsesdokumentation
  • udvikling af læringsaktiviteter, der understøtter behovet ved myndigheden eller styrelsen. I særlige tilfælde kan UC udvikle disse med den emneansvarlige myndighed som fagansvarlig. 

UC har formandskabet i Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret, der er en arbejdsgruppe inden for det pædagogisk didaktiske område under Forsvarschefens Uddannelsesforum.

Derudover forestår centeret den teknologiske drift og udvikling inden for centerets fagområde, herunder udviklingen og driften af Forsvarets Elektroniske Skole (FELS), som er Forsvarets centrale platform for digital læring. Udviklingen og forankringen af elektroniske læringsforløb gennemføres i samarbejde med Forsvarets øvrige myndigheder og skoler. Centeret har både militære og civile medarbejdere, som følger den nationale og internationale udvikling inden for centerets hovedområder. Der deltages i en række arbejdsgrupper med samarbejdspartnere i NATO og i regi af det nordiske samarbejde.

UC mission:

”Uddannelsescentret er Forsvarets ekspertisecenter, der støtter, inspirerer og kompetenceudvikler alle i koncernen – der beskæftiger sig med uddannelse – til at skabe læringsforløb af høj kvalitet”
Senest ændret: lørdag den 11. juni 2022, 08:27